Fakty


Śląskie to obecnie nowoczesny, gęsto zaludniony region, znaczący ośrodek przemysłu i technologii w Polsce, jedno z zamożniejszych i lepiej zurbanizowanych województw w kraju. Śląskie obejmuje swoim zasięgiem tereny przemysłowe (mniej lub bardziej zdegradowane, wciąż użytkowane lub podlegające rekultywacji), miejskie (największym skupiskiem miast w Polsce jest właśnie konurbacja górnośląska), wiejskie i rekreacyjne (tereny górskie i wyżynne).
Duża liczba ludności, szacowana na blisko 5 mln mieszkańców, powoduje, że Śląskie rozwija się dynamicznie i wszechstronnie. Jest nie tylko ośrodkiem przemysłowym, ale także kulturalnym, edukacyjnym, komunikacyjnym i sportowym. Śląskie podejmuje coraz śmielej starania o przyciągnięcie uwagi przybyszów z innych części Polski i z zagranicy, eksponując szereg atutów sprzyjających rozwijaniu się tutaj nie tylko przemysłu ciężkiego czy informatycznego, lecz także turystycznego oraz rekreacyjnego.


PartnerzyKapitał ludzki Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego