Śląsk


Wojewodztwo śląskie wydzielone zostało jako część historycznie istniejących ziem śląskich. Po swej wielkiej protoplastce, ziemi śląskiej, odziedziczyło szereg przymiotów i wyróżniających je cech: kulturową różnorodność, urokliwe i urozmaicone krajobrazy, architektoniczne perły miast oraz poprzemysłowe dziedzictwo wielkich hut i kopalń, etos pracy, ogromny potencjał rozwojowy oraz silne poczucie tożsamości zamieszkujących region ludzi. Odziedziczyło także poczucie wspólnoty mimo płynności i przenikania się granic, od wieków leżąc na styku państw, narodowości, języków i kultur. Województwo obejmuje obecnie jedynie część terenów historycznego Śląska, przede wszystkim Górny Śląsk i część Śląska Cieszyńskiego. Poniżej garść informacji opracowanych z myślą o tym, by wprowadzić Was w złożony, lecz pełen charyzmatycznego uroku temat śląskości.


Katowice

Katowice to stolica województwa śląskiego oraz nieformalna stolica aglomeracji śląskiej, składającej się z kilkunastu bezpośrednio sąsiadujących ze sobą miast. Jest to młode miasto, które jeszcze w początkach XIX wieku było wsią, zaś po okresie dynamicznego rozwoju związanego z rozkwitem na jego terenie wielkiego przemysłu w 1865 roku otrzymało prawa miejskie. Katowice stanowią idealną ilustrację przemian, jakie dokonały się na Górnym Śląsku w dobie rewolucji przemysłowej. [Czytaj dalej...]

Fakty

Śląskie to obecnie nowoczesny, gęsto zaludniony region, znaczący ośrodek przemysłu i technologii w Polsce, jedno z zamożniejszych i lepiej zurbanizowanych województw w kraju. Śląskie obejmuje swoim zasięgiem tereny przemysłowe (mniej lub bardziej zdegradowane, wciąż użytkowane lub podlegające rekultywacji), miejskie (największym skupiskiem miast w Polsce jest właśnie konurbacja górnośląska), wiejskie i rekreacyjne (tereny górskie i wyżynne). [Czytaj dalej...]


… i mity

Gdyby jeszcze dziesięć lat temu spytać mieszkańca Polski centralnej czy północnej, czy byłby skłonny przybyć na Śląsk w celach turystycznych – wyraziłby prawdopodobnie co najmniej zdziwienie tym pomysłem. Konsekwencje żywiołowego, a nawet dzikiego rozwoju przemysłu na tych terenach przez lata i dekady wpływały niekorzystnie na śląski krajobraz oraz wizerunek regionu. Lekceważone, szczególnie w latach PRL, kwestie ekologiczne czy urbanistyczne silnie wpłynęły na to, jak Śląsk i Ślązacy postrzegani są w oczach reszty mieszkańców kraju. Krążące żarty najczęściej sugerują, że Śląsk węglem stoi do tego stopnia, że Ślązacy jeżdżą samochodami na węgiel, po ulicy chodzą z kilofami i worami węgla w rękach, w banku trzymają wyłącznie węgiel, na śniadanie jedzą węgiel z mlekiem – oczywiście po tym, jak wcześniej umyli węglem zęby. [Czytaj dalej...]
PartnerzyKapitał ludzki Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego